maandag 15 april 2019

De Vlaamse Academie Eetstoornissen nodigt u graag uit op haar negende congres, met als thema 'De patiënt en het gezin als gids in de behandeling'.

Dit jaar ontvangen we u in de gebouwen van Kind en Gezin te Brussel (vlakbij het Zuidstation), en dit op vrijdag 11 oktober 2019. 

Met het thema voor dit negende congres geven we het woord aan personen met een eetstoornis en hun gezinsleden, aan ervaringsdeskundigen en familie-ervaringsdeskundigen en aan hulpverleners die werken met de doelgroep. 

Wat zijn richtingaanwijzers om goede zorg te bieden? Hoe kunnen we samen in gesprek gaan, hoe kunnen we tijd maken om te luisteren naar de verhalen? Wat met opgenomen patiënten, die kinderen hebben? Waarin schiet hulp soms ook tekort, en wat kunnen we daaruit leren? 

Dit congres staat open voor hulpverleners zoals psychiaters, huisartsen, psychologen, diëtisten, psychomotorisch therapeuten, ergotherapeuten, dramatherapeuten,... (en studenten) met een bijzondere interesse in de eetstoornisproblematiek. Daarnaast zijn ook personen met een eetstoornis en hun familieleden hartelijk welkom.

Meer informatie over het programma en de inschrijvingen kan u verder terugvinden op deze site.

Accreditatie voor artsen wordt aangevraagd, voor psychiatrie, ethiek en economie.